Gaan landen zonder koraal kopje onder?

0
1349

In 2008 leefden maar liefst vijfhonderd miljoen mensen binnen een straal van honderd kilometer van een koraalrif. In deze gemeenschappen leven mensen grotendeels van de visvangst. De laatste jaren gaat het echter steeds slechter met de koraalriffen. Door klimaatverandering verbleekt het koraal of lost het op, waardoor ook de vispopulatie drastisch afneemt. Wat voor gevolgen heeft het verdwijnen van koraal hebben op deze gebieden en de mensen die hier leven?

Visvangst
Koraal wordt ook wel de kraamkamer van de oceaan genoemd. Vissen, weekdieren, sponzen, kreeftachtigen, zeeschildpadden en zeezoogdieren vinden er hun voedsel en/of gebruiken het rif als kraamkamer en schuilplaats. Dit komt omdat een koraalrif het leefgebied van duizenden soorten planten en dieren is. Goed verzorgd koraal kan vijftien ton vis en andere zeevruchten per vierkante kilometer per jaar verzorgen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat koraal voor 10% van de wereldwijde visvangst zorgt.

Het verdwijnen van koraal brengt een grote vermindering in de vispopulatie met zich mee terwijl dit een belangrijke inkomstenbron is voor honderden miljoenen mensen. Het zijn vooral de armere gebieden in Zuidoost-Azië die voor voedsel enkel en alleen afhankelijk zijn van de visvangst, dus als deze voedselbron wegvalt raken mensen niet alleen werkloos, maar ook ondervoed. Andere gebieden zullen voornamelijk economisch in de problemen komen. De economische waarde van producten die koraalriffen voortbrengen wordt door milieueconomen geschat op meer dan 260 miljard euro per jaar, dus als deze inkomstenbron voor mensen wegvalt zal dit desastreuze gevolgen hebben. Ironisch genoeg is de visvangst, naast klimaatverandering, een van de grootste redenen waarom het minder gaat met de koraalriffen. Naast het feit dat er door overbevissing steeds minder en kleinere vissen overblijven, wordt het koraal ook sterk beschadigd door onethische methoden die gebruikt worden, zoals dynamietvissen of vissen met cyanide. Helaas is dit moeilijk te reguleren vanwege het feit dat mensen juist zo afhankelijk zijn van de visvangst.

Toerisme
Toerisme is voor veel landen de drijfveer van de economie. In veel landen speelt koraal een essentiële rol voor de hoeveelheid toeristen die naar hun gebied komen en dit stimuleert de economie hier dus flink. Bonaire verdient bijvoorbeeld ongeveer 23 miljoen Amerikaanse dollars per jaar aan zijn koraalriffen, terwijl het beheer van deze koraalriffen minder dan 1 miljoen dollar per jaar kost. Op veel kleinere eilanden die rond de koraalriffen bestaan, is meer dan negentig procent van de economische ontwikkelingen afhankelijk van het toerisme langs de kust. Ook in rijkere gebieden is het koraal erg belangrijk voor het toerisme; in 2012 bezorgde de koraalriffen Australië 389 miljoen Amerikaanse dollars en zorgde het voor 4.800 full-time banen. Als koralen verdwijnen zullen ook de toeristen wegblijven, waardoor deze vaak wat armere gebieden zich veel minder snel kunnen ontwikkelen.

Bescherming tegen kusterosie
Koraalriffen liggen vaak vlak voor de kust en werken dus als natuurlijke barrière tussen zee en land. Als koraal verdwijnt zal deze barrière wegvallen en in combinatie met de stijging van de zeespiegel zal de kust veel kwetsbaarder zijn voor bepaalde natuurrampen. Niet alleen zullen economisch zwakkere gebieden het geld niet hebben om een vervanging te bouwen als deze natuurlijke barrière wegvalt, maar vaak zullen ze ook niet kunnen betalen voor het herstel na een overstroming aangezien deze kosten vaak in de miljarden euro’s lopen. Kortom, het verdwijnen van koraal brengt een heel scala aan problemen met zich mee. Het is dus van cruciaal belang om maatregelen te nemen om de kwaliteit van de huidige riffen te verbeteren en om verdere aftakeling van de koraalriffen te voorkomen. Niet alleen voor de vissen en vissers, maar voor het algemeen belang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.