dinsdag 18 december 2018

Precisielandbouw

De wereldbevolking groeit en de landbouwopbrengsten zullen moeten meegroeien om in de toekomst iedereen van eten te kunnen voorzien. Wereldwijd zijn vele stukken potentiële landbouwgebieden die nu nog onbenut worden, maar in Nederland zal een de oplossing vooral gezocht moeten worden in een hogere opbrengst per hectare landbouwgrond. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, want hoe kunnen we de opbrengst van onze landbouwgebieden nog verder verhogen?

GPS op koers

In een tijd dat half Nederland de straten afspeurt naar Pokémon wordt nauwkeurige locatiebepaling steeds belangrijker. We zijn voor ons besef van locatie steeds...